Bài viết đã đăng

(2)
  • Các Đặc điểm của Thói quen Làm việc theo Nhóm Tốt là gì?

    Đăng bởi: Admin, : Tổng hợp, Bài viết đã đăng: 21/10/2017

    Làm việc theo nhóm có thể cung cấp sức mạnh tập thể và giữ quyền lực cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Cho dù bạn đang quản lý nhân viên hay tình nguyện viên, các nhóm mạnh mẽ có thể giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn và tạo môi trường thân thiện hơn, cởi mở hơn. Bằng cách thấm nhuần thói quen làm việc tích cực, bạn có thể xây dựng một nhóm mạnh mẽ có thể giải quyết ngay cả những vấn đề ...

  • 13 Cách Phát Huy Khả Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

    Đăng bởi: Admin VNTBD, : Tổng hợp, Bài viết đã đăng: 21/10/2017

    Thành thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả vừa đơn giản lại vừa khó khăn. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào một số nhóm hoạt động rất hiệu quả trong khi những nhóm khác đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề?