12

Kiến thức

Những kiến thức cần thiết về team building giúp cho doanh nghiệp và các cá nhân hiểu và nhận thức đúng về teambuilding, có cái nhìn một cách đúng đắn và toàn diện để không lạm dụng từ ngữ team building vào những việc vô bổ, không áp dụng đúng bản chất của nó sẽ không phát huy được tác dụng và các hiệu ứng team building mang lại.