12

VNTBD

VNTBD là tên viết tắt của Công Ty Việt Nam Team Building. Đây là chuyên mục giới thiệu dịch vụ tổ chức team building tại các tỉnh và thành phố do VNTBD tổ chức. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0901391886. Website: vntbd.com / congtyteambuilding.com